Consiliul local al Mun. Arad (AR)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Luni 04.03.2024  a fost înregistrată cu numărul 10315, declaraţia de căsătorie a d-lui  ISTRATE DAN DALIN   în vârstă de  34  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  VARADI NOEMI   în vârstă de  23  ani cu domiciliul în  Com. Mădăraş (MS)   
 
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      Luminita Floarea      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.