Consiliul local al Mun. Arad (AR)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Marţi 09.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 10523, declaraţia de căsătorie a d-lui  CRAIVANU VALODI-GABRIEL   în vârstă de  34  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  FRĂŢILĂ MIHAELA   în vârstă de  35  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
          Astăzi Marţi 09.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 10524, declaraţia de căsătorie a d-lui  ALBĂ ŞTEFAN-MARIUS   în vârstă de  26  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  POPA DIANA ALEXANDRA   în vârstă de  26  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
          Astăzi Marţi 09.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 10522, declaraţia de căsătorie a d-lui  PRODAN ANDREI   în vârstă de  42  ani cu domiciliul în  Com. Birchiş (AR)    şi a d-nei  RADU FRUNZA-CORINA   în vârstă de  37  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      Luminita Floarea      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.