Consiliul local al Mun. Arad (AR)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Marţi 26.03.2024  a fost înregistrată cu numărul 10429, declaraţia de căsătorie a d-lui  BĂCANU SORIN   în vârstă de  20  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  MICULAICIUC ADELA   în vârstă de  23  ani cu domiciliul în  Com. Târnova (AR)   
          Astăzi Marţi 26.03.2024  a fost înregistrată cu numărul 10430, declaraţia de căsătorie a d-lui  GLIGOR RADU   în vârstă de  25  ani cu domiciliul în  Com. Livada (AR)    şi a d-nei  TIPEI-VOIA BEATRIZ-DAMARIS   în vârstă de  22  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
          Astăzi Marţi 26.03.2024  a fost înregistrată cu numărul 10428, declaraţia de căsătorie a d-lui  RADU GHEORGHE   în vârstă de  56  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  PORAC ROZALIA   în vârstă de  53  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      Luminita Floarea      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.