Consiliul local al Mun. Arad (AR)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Marţi 16.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 10579, declaraţia de căsătorie a d-lui  PARASCA TEOFIL   în vârstă de  58  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  VORINDAN FLOAREA   în vârstă de  51  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
          Astăzi Marţi 16.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 10580, declaraţia de căsătorie a d-lui  AGARAFINEI MIRCEA-DANIEL   în vârstă de  39  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  ONICA TIMEA   în vârstă de  35  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
          Astăzi Marţi 16.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 10581, declaraţia de căsătorie a d-lui  HUSZAR ANDREI   în vârstă de  36  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  FRANDEŞ OANA   în vârstă de  35  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
          Astăzi Marţi 16.04.2024  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  KISS ANDREI NARI   în vârstă de  48  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  SZILAGYI ECATERINA   în vârstă de  32  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
          Astăzi Marţi 16.04.2024  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui  COVACI PETRU   în vârstă de  27  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  CIOROIU ADRIANA   în vârstă de  37  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   

Ofiţer de stare civilă          
      Luminita Floarea      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.


Consiliul local al Mun. Arad (AR)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Marţi 16.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 10582, declaraţia de căsătorie a d-lui  LUCACIU RUDOLF   în vârstă de  59  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  ŞERBAN LENUŢA   în vârstă de  50  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
          Astăzi Marţi 16.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 10583, declaraţia de căsătorie a d-lui  SIMENY BELA   în vârstă de  44  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  MONIŢA IONELA-ADINA   în vârstă de  38  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      Luminita Floarea      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.