Consiliul local al Mun. Arad (AR)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Miercuri 27.03.2024  a fost înregistrată cu numărul 10445, declaraţia de căsătorie a d-lui  BAR COSMIN-LIVIU   în vârstă de  49  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  BOCIOV CLAUDIA-LILIANA   în vârstă de  45  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
          Astăzi Miercuri 27.03.2024  a fost înregistrată cu numărul 10444, declaraţia de căsătorie a d-lui  OPREA SABIN-ANDREI   în vârstă de  27  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)    şi a d-nei  FAUR FLAVIA-DIANA   în vârstă de  28  ani cu domiciliul în  Com. Fântânele (AR)   
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      Luminita Floarea      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.