Consiliul local al Mun. Arad (AR)
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor

P U B L I C A Ţ I E
          Astăzi Marţi 02.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 10474, declaraţia de căsătorie a d-lui  MUSTAŢĂ MIHNEA-GHEORGHE   în vârstă de  41  ani cu domiciliul în  Com. Vladimirescu (AR)    şi a d-nei  TOFAN IULIA   în vârstă de  37  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
          Astăzi Marţi 02.04.2024  a fost înregistrată cu numărul 10475, declaraţia de căsătorie a d-lui  PERI ROMEO-FLAVIUS   în vârstă de  21  ani cu domiciliul în  Com. Vladimirescu (AR)    şi a d-nei  DARU EMMA-KRISTINE   în vârstă de  20  ani cu domiciliul în  Mun. Arad (AR)   
 
 
 

Ofiţer de stare civilă          
      Luminita Floarea      
                     
În temeiul art.285 din Codul Civil (legea nr.287/2009 republicată), orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.